Твій помічник на кожен день. 1000 ідей для Вашого ремонту

Новини

 
 
 

 

Умови Акції «Songer Fest»

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором рекламної Акції є ПрАТ «Нова Лінія» (юридична адреса: 08162, Одеське шосе, 8, смт. Чабани, Київська обл.).
1.2. Співорганізатором рекламної Акції є ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (юридична адреса: 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, буд. 93).
Організатор та Співорганізатор діють разом на підставі договору про співпрацю №____ від 23.08.2018 р.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція діє з 01 вересня  2018 року до 28 жовтня 2018 року (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія».
2.2. Акція діє на території України в мережі ТЦ «Нова Лінія», що розташовані в м. Києві та регіонах України, а також є невідокремленими структурними підрозділами Товариства.

3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ  АКЦІЇ

Метою проведення Акції є стимулювання попиту покупців на товари торгових марок ТМ Sönger und Söhne та прискорення їх просування.

4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Предметом Акції є право отримати дарунок у період дії Акції на умовах участі в  Акції згідно з п. 4.2 цього Порядку.
4.2. Фонд дарунків Акції складається з:
 
дарунка №1 - путівка  від Співорганізатора - подорож для двох осіб у SPA-готель у Німеччині на уїкенд у листопаді 2018 року;
дарунка №2 - 4 комплектів для сну (кожен з яких включає: двоспальний матрац, 2 подушки, 1 двоспальну ковдру), в т.ч. набір для сну «Лаванда».

До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні особи, яким виповнилося 18 років), за винятком працівників ПрАТ «Нова Лінія», які в період дії Акції виконали всі умови Акції.

4.3. Право на отримання дарунка отримує будь-який покупець – фізична особа, крім осіб, передбачених п. 4.3 Порядку, яка придбала будь-які товари торгової марки Sönger und Söhne в будь-якому торговельному центрі мережі ПрАТ «Нова Лінія» на будь-яку суму (одним розрахунковим документом) та зареєструвала свій розрахунковий документ на центральному відділі інформації торговельного центру, де була здійснена покупка. Під час реєстрації чека на ньому ставиться штамп, дані про учасника заносяться в чистий купон, а сам розрахунковий документ (чек) повертається власнику. Чек потрібно зберігати до закінчення Акції.  
4.4. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання товарів, підтверджених окремим розрахунковим документом. Зареєструвати чек покупець має право лише один раз.
4.5. Визначення переможця Акції, який отримає дарунок 1, відбудеться 28 жовтня 2018 року у два етапи: 1 етап – о 16:00 шляхом обрання в кожному торговельному центрі ПрАТ «Нова Лінія» навмання купона одного із зареєстрованих  учасників. О 18:00 інформація про переможців попереднього розіграшу передаватиметься на центральний інфоцентр ТЦ «Нова Лінія» (смт. Чабани, Одеське шосе, 8). Адміністратори центрального інфоцентру переносять інформацію про переможців попереднього розіграшу в чисті купони та кидають їх у прозору ємність. Ведучий навмання обирає переможця, який отримує право на мандрівку до Німеччини. Присутність учасників необов’язкова.
Переможець Акції не пізніше 30.11.2018 року отримує дарунок при умові наявності та надання Організатору/Співорганізатору Акції двох біометричних закордонних паспортів або закордонного паспорта з Шенгенською візою (чинною) на осіб, які будуть  здійснювати подорож.
4.6. Обрання переможця Акції на отримання дарунка 2 у мережі ПрАТ «Нова Лінія» відбуватиметься щотижня, а саме — 7, 14, 21 та 28 жовтня шляхом обрання навмання купона одного із зареєстрованих учасників у два етапи: 1 етап – о 16:00 шляхом обрання в кожному торговельному центрі ПрАТ «Нова Лінія» навмання купона одного із зареєстрованих  учасників. О 18:00 інформація про переможців попереднього розіграшу передаватиметься на центральний інфоцентр ТЦ «Нова Лінія» (смт. Чабани, Одеське шосе, 8). Адміністратори центрального інфоцентру переносять інформацію про переможців попереднього розіграшу в чисті купони та кидають їх у прозору ємність. Ведучий навмання обирає переможця, який отримує право на дарунок №2.  Присутність учасників необов’язкова.
4.7. Беручи участь в Акції, учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даним Порядком Акції і свою повну та безумовну згоду з ним.
4.8. Порушення Учасниками Акції цього Порядку або відмова від належного виконання цього Порядку (у т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або отримання винагороди тощо) вважається відмовою від участі в Акції. У разі відмови покупця від отримання дарунка відповідно до умов цієї Акції покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації.
4.9. Грошовий еквівалент вартості дарунка не видається, а сам дарунок обміну на інший не підлягає.
4.10. Дарунок №1 отримують після пред’явлення Співорганізатору Акції паспорта та ідентифікаційного коду.

Дарунок №2 отримують після пред’явлення Організатору паспорта та ідентифікаційного коду, підписання акту на отримання дарунку.

4.11. У випадку повернення товару, що став підставою для отримання дарунка, покупець зобов’язаний разом із товаром повернути дарунок.
4.12. Результати визначення учасника Акції, який отримає Дарунок після отримання ним винагороди, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
4.13. Організатор не відповідає за будь-які витрати учасника Акції, який отримає винагороду, пов’язані з отриманням та подальшим використанням винагороди.
4.14. Податковим агентом є Співорганізатор, та всі податкові зобов’язання за вручення дарунків учасникам рекламного заходу згідно діючого законодавства України бере на себе Співорганізатор рекламної акції.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок.
5.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.
5.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин (стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші не підвладні контролю з боку Організатора та Співорганізаторів Акції обставин, що перешкоджають проведенню Акції та врученню дарунків).
5.4. Своєю участю в Акції всі учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне можливе використання свого імені і прізвища Організатором, на проведення фото- та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути оголошені та використані Організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.
5.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання винагороди у зв’язку з будь-якими обставинами, що перебувають поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів тощо).
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формах із питань, що стосуються умов проведення, визначення осіб, що отримують винагороду на умовах Акції, чи будь-яких подібних питань щодо Акції.
5.7. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.8. Своєю участю  в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх виконувати.
5.9. Товар, придбаний у період і на умовах Акції, підлягає обміну та поверненню відповідно до чинного законодавства України.
5.10. З правилами проведення Акції можна ознайомитися на сайті: http://novalinia.com.ua/