Твій помічник на кожен день. 1000 ідей для Вашого ремонту

Новини

 
 
 

 

ПОРЯДОК дії Акції «Закріпи свою чоловічу територію» від ТМ Expert Fix

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організаторами рекламної Акції є ТОВ «Системи кріплення».
Юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Жорнівка, вул. Лісна, 56.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Під рекламною Акцією «Закріпи свою чоловічу територію» від ТМ Expert Fix мається на увазі проведення реклами товарів, які реалізуються в ТЦ «Нова Лінія», розповсюджуються в межах рекламної акції, та  можливість отримання дарунків  при умові купівлі товару ТМ Expert Fix у ТЦ «Нова Лінія» на суму від 150,00 (ста п’ятдесяти) гривень, що підтверджується одним розрахунковим документом,  зареєстрованим на інфоцентрі в період дії акції.

2.2. Акція діє з 1 червня  2018 року до 30 червня 2018 року (включно) в мережі ТЦ «Нова Лінія».

3. ПРЕДМЕТ  АКЦІЇ
3.1. Предметом рекламної Акції «Закріпи свою чоловічу територію» від ТМ Expert Fix (далі – Акція) є право отримання одного з 14 верстаків слюсарних, по 1 шт. на кожному ТЦ (далі — дарунок).  Отримати дарунок зможе особа, визначена 2 липня 2018 року шляхом жеребкування.   

4. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Акція діє на території України в ТЦ «Нова Лінія», що розташовані в м. Києві та в регіонах України і є невідокремленими структурними підрозділами Товариства.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. До участі в Акції запрошуються фізичні особи. Кількість разів участі в Акції — необмежена.

5.2. Учасником Акції «Закріпи свою чоловічу територію» від ТМ Expert Fix є будь-яка фізична особа (далі – покупець), яка в період проведення Акції з 1 червня 2018 року до 30 червня 2018 року включно придбала в ТЦ «Нова Лінія» товари ТМ Expert Fix на суму від 150 гривень, що підтверджується одним розрахунковим документом.

5.3. Розрахунковий документ на будь-яку іншу суму, що перевищує 150 грн, дає такі ж права особі  на участь в Акції, як і розрахунковий документ на суму 150.   Після здійснення покупки на вищезазначену суму покупець отримує повідомлення від касира про можливість взяти участь в цій акції та зареєструвати свій чек на інфоцентрі.

5.4. Покупець, який придбав товар протягом періоду проведення Акції відповідно до пункту 5.2 цього Порядку, реєструє свій чек на інфоцентрі. 1 липня 2018 року за допомогою незалежного жеребкування відбувається відбір навмання 1 купону з ємності, де міститься усі купони учасників, та визначається особа (переможець). Особа, яка була обрана шляхом жеребкування, звертається в ТЦ «Нова Лінія», де була здійснена покупка, та після пред’явлення Організатору Акції паспорта, ідентифікаційного коду та оригіналу розрахункового документа отримує право на отримання дарунка згідно з п.3.2 цього Порядку. 

5.5. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів придбання товарів, підтверджених окремим розрахунковим документом. Зареєструвати чек покупець має право лише один раз.

5.6. Грошовий еквівалент вартості дарунка не видається, а сам дарунок обміну на інший не підлягає.

5.7. У випадку відмови Покупця від отримання дарунка, отриманого відповідно до умов цієї Акції, Покупець не має права вимагати від організатора акції будь-якої компенсації.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок.

6.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.

6.3. Організатор не несе відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин.

6.4. Своєю участю в Акції всі учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне можливе використання свого імені і прізвища організатором, на проведення фото- та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їхні імена та фотографії можуть бути оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.

6.5. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається організатором. Рішення організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.6. Своєю участю в Акції учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх виконувати.

6.7. Товар, придбаний у період і на умовах Акції,  підлягає обміну та поверненню відповідно до чинного законодавства України.

6.8. З правилами проведення Акції можна ознайомитися на сайтах: novalinia.com.ua