Твій помічник на кожен день. 1000 ідей для Вашого ремонту

Новини

 
 
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОПОЗИЦІЇ від ТМ «Добра Господарочка» «Добру Господарочку» купуй - світом з родиною мандруй!»

Організатор: ТОВ «Бетта», ЄДРПОУ 31405839; адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська 6, (надалі – «Організатор»).

Місце та територія дії пропозиції:

Пропозиція діє в мережі торговельних центрів «Епіцентр» і «Нова Лінія» по всій території України, за виключенням території АР Крим та території проведення Антитерористичної операції/ тимчасово окупованих територій України.

Період дії пропозиції:

Загальний період дії пропозиції: з 01.04.2018р. по 31.05.2018р. включно.

1. Умови пропозиції від ТМ «Добра Господарочка» (надалі - «Пропозиція»):

1.1.Пропозиція розповсюджується на дієздатних громадян України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період дії Пропозиції належним чином виконали всі правила та умови цієї Пропозиції, наведені нижче.

1.2.Пропозиція проводиться по відношенню до всього асортименту товарів Торгової марки «Добра Господарочка» (надалі - «Продукція»).

2. Для того, щоб скористатися Пропозицією, особі, що відповідає вимогам даних Умов, необхідно:

2.1.Протягом строку дії Пропозиції згідно даних правил придбати Продукцію у місці дії Пропозиції на суму від 50,00 (п’ятдесят) гривень одним чеком, який необхідно зберегти до кінця дії Пропозиції та пред’явити його Організатору за вимогою.

2.2. Заповнити Анкету учасника на сайті http://www.dg.betta.ua/.

2.3. Визначення переможців  буде проведено 03.05.2018р. о 12:00 годині та 05.06.2018р. о 12:00 годині шляхом обрання переможців Пропозиції за допомогою програми генерації випадкових чисел Random.org. Пропозиція не є лотереєю та азартною грою. Пропозиція є маркетинговим заходом, що проводиться з метою популяризації та обізнаності споживачів з товаром Організатора.

3. Фонд подарунків Пропозиції:

3.1. Шість Сертифікатів номіналом по 25 000грн. (Двадцять п’ять тисяч гривень) кожен, які переможці мають змогу обміняти виключно на оплату туристичних послуг у партнера Пропозиції ТОВ «Туристична компанія «НОВАТРЕВЕЛ»» адреса: 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, офіс 230, тел. _______________

3.2. У даному пункті вказана загальна кількість подарунків сукупно на обидві мережі торговельних центрів «Епіцентр» і «Нова Лінія». Переможцем, що отримає подарунок, може стати будь-який учасник, незалежно від того, в якій торгівельній мережі придбана Продукція. 

 

3.3. Не визнаються Учасниками Пропозиції і не мають права брати в ній участь:

3.3.1. фізичні особи, які не дотримуються вимог цих Правил;

3.3.2. фізичні особи, що придбали Продукцію не в період дії Пропозиції;

3.3.3. особи, які перебувають у трудових відносинах із Організотором, та/або Партнером;

3.3.4. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 3.3.3. цих Правил.

3.3.5. Учасники Пропозиції несуть відповідальність за правильність зазначення всієї інформації, яку вони надають на запит Організатора Пропозиції у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює питання обробки та захисту персональних даних та інформації.

3.3.6. У разі виявлення вищезазначених осіб серед учасників, які можуть претендувати на здобуття будь-якого подарунку, подарунок такому учаснику не надається.

4. Строк дії пропозиції:

4.1. Пропозиція діє в мережі торговельних центрів «Епіцентр » та «Нова лінія» в період з 01.04.2018 р. по 31.05.2018 р. включно (далі «строк дії Пропозиції» або «період Пропозиції»).

5. Умови отримання подарунків:

5.1. Кожний учасник, який виконав умови передбачені цими правилами, має можливість стати власником одного з шести Сертифікатів номіналом               25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень на оплату туристичних послуг.  

5.2. Визначення Учасників, що отримають подарунок (надалі «Розподіл»), проводиться наступним чином:  

03.05.2018р. о 12:00 годині (перший етап) та 05.06.2018р. о 12:00 годині (другий етап) випадковим чином, шляхом застосування програми генерації випадкових чисел Random.org. буде визначено по 3 переможці кожного етапу, що отримають по одному Сертифікату кожний. Подарунок передається переможцю в спосіб, обраний Організатором та повідомлений переможцю по телефону та/або електронним листом. Отримання подарунків здійснюється переможцями особисто.

5.3. Розподіл подарунків відбувається серед усіх Учасників Пропозиції, що придбали продукцію ТМ «Добра Господарочка» протягом строку дії Пропозиції перiоду, заповнили Анкету Учасника на сайтi органiзатора: http://www.dg.betta.ua/, зберегли фiскальний чек, та коректно повідомили свої контактні данні для можливого зв’язку.

5.4. Інформація про переможців Пропозиції буде опублікована на сайті Організатора  http://www.dg.betta.ua/  не пізніше 08.06.2018 року.

5.5. У випадку, якщо Переможець не прибув у вказане організатором місце і час для отримання подарунку, вважається що такий Переможець добровільно відмовився від подарунку і автоматично втрачає право на його отримання, а Організатор залишає за собою право розпорядитися цим подарунком на власний розсуд.

5.6.У випадку, якщо з будь-яких причин Переможець не може отримати подарунок особисто, такий Переможець не має права передати/відступити своє право будь-якій третій особі.

6. Інші умови отримання подарунків:

6.1.Організатор залишає за собою право:

6.1.1. В односторонньому порядку змінювати правила та умови Пропозиції. Такі зміни підлягають опублікуванню в порядку, який передбачений чинним законодавством України.

6.1.2. Виконувати всі дії та надавати документи, які необхідні для безперешкодного отримання та передачі подарунка.

6.1.3.Повторне відправлення подарунків, не одержаних з будь-яких причин, не передбачається, і Організатор не несе зобов’язань і не розглядє претензії щодо їх надання або здійснення Учаснику Пропозиції будь-яких компенсацій.

6.1.4. Отримання подарунків Пропозиції допускається лише особами, що отримали відповідне право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими Правилами.

6.1.5.У випадку втрати права на отримання подарунка Учасником, Організатор має право провести визначення нового переможця на тих же умовах, визначених Правилами.

6.1.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання подарунків Пропозиції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Пропозиції права на одержання подарунків. При цьому, цей Учасник вважається таким, що відмовився від отримання відповідного подарунку, та не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації, в тому числі грошової.

6.1.7.Подарунки не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент. Організатор має право замінити подарунок, який бере участь в Пропозиції, на інший аналогічний подарунок, попередньо повідомивши Учасників про таке рішення на сайті http://www.dg.betta.ua/.  

6.1.8.Організатор і пов'язані з Пропозицією особи не несуть відповідальності за подальше використання подарунків Пропозиції Учасниками після їх одержання та/або за неможливість Учасників Пропозиції скористатись наданими подарунками з будь-яких причин.

6.2. Для отримання подарунку Переможцю пропозиції  необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів від дня, коли Організатор або залучені ним треті особи зв’язалися з переможцем, надіслати Організатору або залученим ним третім особам скан-копії таких документів на електронну адресу _____________:

- копію паспорта громадянина України – Переможця пропозиції (усіх сторінок, де є записи);

- копію ідентифікаційного номера Переможця пропозиції. Якщо в Переможця відсутній ідентифікаційний номер, необхідно надати копію сторінки паспорта з відповідною відміткою;

- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон Переможця та особи, що його супроводжує (залишковий термін дії має бути не меншим як одне календарне півріччя), за умови вибору поїздки за кордон.

 

7. Інформування Учасників:

7.1.Офіційні Правила публікуються на сайті http://www.dg.betta.ua/

7.2. Результати будуть опубліковані на сайті http://www.dg.betta.ua/

7.3.Зовнішній вигляд реального Сертифікату може відрізнятися від його зображення в рекламних матеріалах.

7.4. Організатор має право вносити зміни в дані Правила, в тому числі змінювати строки дії Пропозиції, з обов’язковим їх розміщенням на сайті http://www.dg.betta.ua/

8. Інші положення:

8.1.У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов Пропозиції, офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Пропозиції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Пропозиції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників.

8.2.Учасник своєю участю у даній Пропозиції повністю погоджується із Умовами та Правилами Пропозиції і повинен їх виконувати.

8.3. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур'єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили.

8.4.Організатор не несе відповідальності за достовірність отриманої від Учасників інформації, в тому числі за дійсність, достовірність та належність Учасникам Пропозиції поштових адрес.

8.5.Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника Пропозиції отримати або скористатися передбаченими цими Правилами подарунками у зв’язку із відсутністю у такого Учасника необхідних документів або іншими обставинами, які не залежать від волі Організатора.

8.6.Скориставшись Пропозицією, Учасник погоджується, та дає беззаперечну, безвідкличну згоду на розміщення його прізвища, імені, по-батькові в оголошенні результатів Пропозиції.

8.7.Організатор і пов'язані з Пропозицією особи не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання подарунків Учасникам Пропозиції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інша інформація була вказана невірно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При цьому такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

8.8.Скориставшисю Пропозицією, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну згоду на безкоштовне використання (не буде мати жодних фінансових та матеріальних претензій в подальшому в тому числі право на отримання гонорару за використання відзнятого матеріалу) наданої ним інформації про себе Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Пропозиції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.

8.9.Учасники Пропозиції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Пропозиції та отримання подарунків лише за наявності окремої в кожному випадку письмової згоди Організатора.

8.10.Організатор/Виконавець і пов'язані з Пропозицією особи не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Пропозиції і прав на одержання подарунку. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.11.Оподаткування подарунків, які отримуються Переможцями за результатами проведення Пропозиції покладається на Організатора. Нарахування, утримання та сплата податків проводиться таким податковим агентом у відповідності до умов, які встановлені Податковим кодексом України.

8.12. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Пропозиції.